Voor de beschikbaarheid kunt u de link onder het betreffende huisje "Raadplegen"
Boeken kunt u het beste rechtstreeks bij ons doen


* * *

Für die Verfügbarkeit können Sie den Link unter dem jeweiligen Haus "konsultieren"
Am besten reservieren Sie direkt bei unsPrijslijst Bungalows 2023


9 januari T/M 16 februari...............................................................€355,- per week

17 februari T/M 9 maart..................................................................€375,- per week

10 maart T/M 23 maart...................................................................€395,- per week

24 maart T/M 6 juli........................................................... ..............€540,- per week

7 juli T/M 31 augustus.....................................................................€750,- per week

1 september T/M 26 oktober.......................... .................................€540,- per week

27 oktober T/M 21 december...........................................................€355,- per week

22 december T/M 8 januari 2024...................................................€525,- per week


Prijslijst midweek/weekend 2023


9 januari T/M 16 februari..................................................€235,-

18 februari T/M 9 maart.....................................................€275,-

10 maart t/m 23 maart.....................................................€295,-

24 maart t/m 7 juli............................................................€345,-

25 november t/m 22 december.........................................€235,-

Bijkomende kosten 2023

Schoonmaakkosten (verplicht)...............€65,-
Toeristenbelasting......................€2,30 p.p.p.n.
bedlinnen ................................................€10 p.p..
Huisdier .............................................€6,- per dag
Borg ...............................................................€50,-
Reserveringskosten..... ...€22,50 per boeking

***

*HUUR HANDDOEKPAKKET (OPTIE).........€7,50 P.P.

* EEN HANDOEKPAKKET BESTAAT UIT ÉÉN GROTE HANDDOEK EN TWEE KLEINER HANDDOEKEN


Algemene boekingsvoorwaarden

Tesselse Duynen


Reservering en annulering

1. Een reservering van een vakantiewoning van Tesselse Duynen geschiedt uitsluitend via internet, per mail, telefonisch of mondeling tijdens verblijf. Na boeking bevestigt de verhuurder de reservering met een factuur. Daarmee is de reservering definitief.

2. Tesselse Duynen heeft het recht om zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.

3. De kosten per reservering bedragen € 22,50.

4. Bij een dubbele boeking doet Tesselse Duynen een alternatief aanbod. Dit aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn aan het oorspronkelijke aanbod. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van Tesselse Duynen. Indien huurder geen gebruik wenst te maken van het alternatieve aanbod dan volgt algehele restitutie van het reeds aan Tesselse Duynen betaalde bedrag.

5. De aanbetaling dient binnen zeven dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van Tesselse Duynen.

6. Bij annulering door huurder worden naast de verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten in rekening gebracht. - bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huursom - bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom - bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 7de dag van aankomst: 90% van de huursom - bij annulering vanaf de 7de de dag van aankomst: volledige huursom

7. In overleg met de verhuurder kan de huurovereenkomst overgezet worden op een andere naam. Dit doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de huurder die de huurovereenkomst oorspronkelijk is aangegaan.

8. Omboeken kan plaats vinden in het zelfde jaar tegen 10% kosten van de bestaande huurprijs. Omboeken kan niet naar een reeds gereserveerde periode later in dit zelfde jaar.

9. Bij annulering kan t.b.v. een annuleringsverzekering om een factuur worden verzocht.Betaling

1. De huurder dient een aanbetaling van 50% van de totale kosten (inclusief reserverings- en schoonmaakkosten, bedlinnenverhuur en toeristenbelasting) te doen. Deze dient binnen zeven dagen na de factuurdatum in bezit te zijn van Tesselse Duynen.

2. Het restant van de huursom dient uiterlijk vier weken voor de aankomstdatum in het bezit te zijn van Tesselse Duynen.

3. Bij niet tijdig voldoen van de huursom is huurder in gebreke. Huurder wordt hiervan door Tesselse Duynen schriftelijk op de hoogte gebracht. Huurder heeft vervolgens de mogelijkheid binnen zeven dagen het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien betaling opnieuw uitblijft is de huurovereenkomst feitelijk geannuleerd en heeft Tesselse Duynen het recht de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Reeds betaalde gelden worden op de annuleringskosten in mindering gebracht.

4. Indien de huurovereenkomst binnen vier weken voor de dag van aankomst tot stand komt, dient de gehele huursom terstond te worden voldaan.

5. Vroegtijdig vertrek - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van de betaalde huursom en andere gemaakte kosten zoals kosten voor reservering en schoonmaak.


6. De toeristenbelasting op Texel bedraagt € 2,30 per persoon per nacht, zonder maximum.

Allgemeine Buchungsbedingungen

Tesselse Duynen


Reservierung und Annullierung

1. Eine Reservierungsanfrage für ein Ferienhaus von Tesselse Duynen erfolgt ausschließlich über das Internet, per E-Mail, Telefon oder mündlich während Ihres Aufenthalts. Der Empfang wird mit einer Rechnung bestätigt. Die Buchung ist damit definitiv.

2. Tesselse Duynen ist berechtigt, eine Reservierung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

3. Die Reservierungskosten betragen € 22,50.

4. Bei einer Doppelbelegung unterbreitet Tesselse Duynen ein Alternativangebot. Dieses Angebot muss wenigstens gleichwertig mit dem ursprünglichen Angebot sein. Eventuelle Mehrkosten gehen zulasten von Tesselse Duynen. Wenn der Mieter das Alternativangebot nicht nutzen möchte, wird der bereits an Tesselse Duynen bezahlte Betrag zurückerstattet.

5. Die Anzahlung muss innerhalb von sieben Tagen nach der Bestätigung der Reservierung auf dem Konto von Tesselse Duynen eingehen.

6. Bei einer Annullierung durch den Mieter werden neben den Reservierungskosten die folgenden Stornierungskosten in Rechnung gestellt: - bei Annullierung bis 42 Tage vor der Anreise: 30 % des Mietpreises - bei Annullierung zwischen dem 42. und 28. Tag vor der Anreise: 60 % des Mietpreises - bei Annullierung zwischen dem 28. und 7. Tag vor der Anreise: 90 % des Mietpreises - bei Annullierung zwischen dem 7. Tag und dem Tag der Anreise: 100 % des Mietpreises.

7. In Rücksprache mit dem Vermieter kann der Mietvertrag auf einen anderen Mieter übertragen werden. Dies befreit den Mieter, der den Mietvertrag ursprünglich geschlossen hat, nicht von seiner Verantwortung.

8. Umbuchung kann im selben Jahr zu 10% kosten die Mietpreis .Eine Umbuchung kann nicht zu einem bereits reservierten Zeitpunkt später in diesem Jahr erfolgen.

9. Bei Annullierung kann zugunsten der Reiserücktrittsversicherung um eine Rechnung gebeten werden.Bezahlung

1. Der Mieter muss eine Anzahlung von 50 % der Gesamtkosten (inkl. Reservierungs- und Endreinigungskosten, Bettwäscheverleih, Kurtaxe und kosten Hund) leisten. Diese muss innerhalb von sieben Tagen nach dem Rechnungsdatum bei Tesselse Duynen eingegangen sein.

2. Der übrige Mietpreis muss spätestens vier Wochen vor der Anreise bei Tesselse Duynen eingegangen sein.

3. Wenn der Mietpreis nicht rechtzeitig gezahlt wird, ist der Mieter in Verzug. Der Mieter wird hierüber von Tesselse Duynen schriftlich in Kenntnis gesetzt. Der Mieter hat anschließend die Möglichkeit, den geschuldeten Betrag innerhalb von sieben Tagen zu zahlen. Wenn keine Zahlung erfolgt, gilt der Mietvertrag als aufgelöst und hat Tesselse Duynen Anspruch auf die geschuldeten Stornierungskosten. Bereits bezahlte Beträge werden von den Stornierungskosten abgezogen.

4. Wenn der Mietvertrag innerhalb von vier Wochen vor der Anreise zustande kommt, ist der gesamte Mietpreis sofort fällig.

5. Ein vorzeitiger Abbruch des Aufenthalts – ungeachtet der Ursache – führt nicht zur Rückerstattung des bezahlten Mietpreises und der sonstigen Kosten, wie die Reservierungs- oder Endreinigungskosten anderen Rechte als die Rückforderung des bereits bezahlten Betrages.

6. Die Kurtaxe auf Texel beträgt € 2,30 pro Person pro Nacht, ohne Maximum.